Aktualne oferty

Podanie serwisowe

Dane klienta
W przypadku problemów z formularzem prosimy pobrać wersję PDF

Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *

Uwaga
Wprowadzone dane adresowe nie są zgodne z naszą bazą danych. Prosimy o sprawdzenie adresu i upewnienie się, że jest on poprawny. Błędnie wprowdzony adres może wydłużyć lub uniemożliwić odesłanie urządzenia!

Urządzenie po naprawie zostanie odesłane zgodnie z danymi wprowadzonymi w formularzu - prosimy o ich dokładne sprawdzenie.

Status gwarancji

Data zakupu:

W przypadku naprawy gwarancyjnej prosimy o przesłanie dowodu zakupu lub wypełnionej karty gwarancyjnej


Informacje o urządzeniu

Maksymalnie 30 znaków (litery i cyfry), bez znaków specjalnych

IMEI znajduje się na naklejce znamionowej, można go również sprawdzić poprzez wprowadzenie na klawiaturze urządzenia kodu *#06#

Załączone wyposażenie

Opis usterki
znaków pozostało

Prosimy o podanie kodu do odblokowania urządzenia. Prosimy o wpisanie poniżej kolejności wzoru za pomocą cyfr od 1 do 9


Zabezpieczenie danych

Usługa zachowania danych nie jest związana z gwarancją producenta i jest dodatkową usługą świadczoną przez w-support.pl
W trakcie przeprowadzania czynności naprawczych dane użytkownika mogą zostać utracone. Prosimy o zabezpieczenie swoich danych przed przekazaniem urządzenia. Firma w-support.pl nie bierze odpowiedzialności za żadne utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Zabezpieczenie i/lub zachowanie danych na nośnikach jest usługą płatną. W przypadku niepowodzenia w-support.pl nie pobiera opłaty.

Niektóre uszkodzenia urzadzeń uniemożliwiają wykonanie zabezpieczenia danych. W przypadku niepowodzenia zachowania danych opłata nie zostanie pobrana.

Naprawa pogwarancyjna

Wyrażam zgodę na naprawę do wysokości:

Proszę wprowadzić kwotę (np. 50,00)


Przypominamy

Przypominamy, że NAPRAWĄ GWARANCYJNĄ NIE SĄ OBJĘTE:

  • Uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku zawilgocenia
  • Uszkodzenia wynikające z naprawy sprzętu przez osoby nieupoważnione
  • Użytkowanie i konserwacja urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi bądź ich przeznaczeniem

Przed przysłaniem urządzenia do naprawy, prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji producenta sprzętu.

Opłata manipulacyjna pobierana jest także w przypadku:

  • przesłania urządzeń nie obsługiwanych przez w-support.pl
  • przesłania urządzeń nie posiadających dokumentów uprawniających do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej (lub z tytułu NTzU bądź rękojmi) w przypadku braku zgody na przeprowadzenie naprawy odpłatnej
  • braku zgody bądź odpowiedzi na przesłany kosztorys na przeprowadzenie naprawy odpłatnej, w przypadku gdy urządzenie zostało zgłoszone do serwisu po upływie okresu gwarancji, miało anulowaną wcześniej gwarancję, bądź nie było dokumentów uprawniających do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej